Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Syndicale premie


Het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken kent een aanvullend sociaal voordeel (= syndicale premie) toe aan de werknemers die op 15 juni van het betrokken jaar tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector en die reeds langer dan sinds 1 januari van het betrokken jaar zijn aangesloten bij een syndicale organisatie.
Bruggepensionneerden hebben recht op de helft van de premie.


Contact:
Dries Smets
Assistant
e-mail: dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90