Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Syndicale vorming


Het sociaal fonds betaalt aan de vakorganisaties een tussenkomst in de organisatiekosten van syndicale vormingen waaraan de werknemers uit de sector deelnemen.


Contact:
Pablo Salazar
Junior Account Officer
e-mail: pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13